Bolehkah Ahli Waris Wakif Menikmati Hasil Tukar Guling Wakaf?

Bacaan 2 Menit
Bolehkah Ahli Waris Wakif Menikmati Hasil Tukar Guling Wakaf?
Pertanyaan

Semasa hidupnya, ayah saya mewakafkan sebidang tanah milik kami untuk dibangunkan musala yang kini telah berdiri. Beberapa tahun kemudian, rupanya musala dan bangunan di sekitarnya masuk ke dalam rencana pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol oleh pemerintah. Nah, jika ada ganti rugi atas penggusuran musala tersebut, apakah saya berhak menerimanya juga?

Intisari Jawaban
Apabila aset wakaf akan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak menyimpang dari syariat, maka aset wakaf tersebut dapat ditukar dengan aset lain yang minimal bernilai sama. Boleh lebih tapi tidak boleh kurang.
 
Adapun ahli waris pemberi wakaf (wakif) tidak berhak atas nilai penukaran tersebut. Kompensasi yang diterima oleh pengurus wakaf harus diwakafkan kembali sesuai dengan aturan tukar guling menurut syariat.
 
Penjelasan selengkapnya dapat Anda klik ulasan di bawah ini.
Punya Masalah Hukum Yang Sedang Dihadapi?
Mulai dari Rp 30.000
Powered By Justika