Syarat Materiil dan Formil Akta Notaris, Apa Saja?

Bacaan 4 Menit
Syarat Materiil dan Formil Akta Notaris, Apa Saja?
Pertanyaan

Apa yang dimaksud dengan kebenaran materiil dan formil? Serta kapan suatu akta notaris dikatakan mengandung cacat hukum materiil dan formil?

Intisari Jawaban

Kebenaran materiil (materiele waarheid) dapat diartikan sebagai kebenaran yang sebenar-benarnya, kebenaran yang hakiki, dan kebenaran yang riil yang dicari dalam proses pembuktian serta dapat meyakinkan hakim dalam memutus suatu perkara, sedangkan kebenaran formil (formeel warheid) dapat diartikan sebagai kebenaran yang didapatkan berdasarkan bukti-bukti formal yang diajukan ke dalam persidangan yang kebenarannya hanya dibuktikan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan.

Di sisi lain, apa yang menjadikan sebuah akta notaris cacat hukum baik secara formil maupun materiil?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Punya Masalah Hukum Yang Sedang Dihadapi?
Mulai dari Rp 30.000
Powered By Justika