Latar Belakang Pembentukan Kompilasi Hukum Islam

Bacaan 7 Menit
Latar Belakang Pembentukan Kompilasi Hukum Islam
Pertanyaan

Mengapa Kompilasi Hukum Islam tidak dibuat dalam bentuk undang-undang?

Intisari Jawaban

Meskipun Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) bukanlah suatu undang-undang yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”) dan disahkan presiden, namun kedudukannya sebagai suatu kompilasi hukum harus dimaknai sebagai hukum positif Islam untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan dan dijadikan rujukan. Selain itu, berkaitan dengan lembaga peradilan, KHI dijadikan pedoman dalam penyelesaian perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama.

Bagaimana latar belakang dibentuknya KHI dan mengapa tidak dibuat dalam bentuk undang-undang?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.